Време e 20 годишният стандарт ECE 22.05 да отстъпи мястото си на новия европейски стандарт ECE 22.06. 

Всъщност това сертифициране ще стане задължително през юни 2023 г. След тази дата, производителите няма да могат да правят каски за мотори със стария стандарт , а търговците няма да могат да ги продават. 

Нека си припомним какво е  стандартът ECE 22.05!

За да получат този сертификат, мотоциклетните каски трябва да преминат през определени  тестове и то немалко:

  • Поглъщане на удара;
  • Контрол на ъгъла на видимост;
  • Тест за външно изкривяване;
  • Визуален контрол;
  • Тест на системата на катарамата на брадичката.

Защо се сменя стандартизацията и какви са подобренията при стандарта ECE 22.06

- Сменя се, за да предложи по-висока сигурност и защита на моториста!

Какви  са подобренията

Най-общо казано,ще има по-широк спектър от тестове за удар върху шлема и безопасността на всички официални аксесоари. Тестовете ще измерват начина, по който шлемът и мозъкът на моториста са засегнати по време на произшествие.

- Да поясним,че материалите и новите технологии, които не са съществували преди 20 години, трябва да бъдат тествани. Каските ще трябва да издържат на много по-тежки катастрофи, с по-висока скорост и на по-голяма височина, въобще каските ще трябва да се докажат във всякакви ситуации на пътя, за да получат сертификат ECE 22.06.

Обхватът на скоростите на удар ще бъде разширен, за да се тестват, както въздействия с по-висока, така и с по-ниска скорост. 

Смята се, че шлемовете, изградени само, за да издържат на удари с висока скорост, могат да бъдат твърде неефективни при въздействие с по-ниска скорост, като компрометират безопасността на моториста.

Нека видим, как ще бъдат тествани и отделните видове каски, за да получат новия сертификат ECE 22.06.

Модуларни каски

Модуларните каски за мотор,ще трябва да преминат тест, както със спусната предна лицева част, така и с вдигната. Това е съществена промяна от текущите разпоредби, които към момента изискват каската да премине теста само със спусната и заключена лицева част. Това  пък, ще доведе до много по високо ниво на безопасност за моториста.

Сенници

Всеки сенник, ще тряба да може, да бъде свален с едно просто движение, за да получи сертификата. Каските, които разполагат със сенници, ще бъдат тествани с тях в работно положелние.

Визьор

Визьорите, ще трябва да издържат на стоманени предмети, летящи със скорост 60 метра в секунда . За да премине теста визьорът не трябва да се деформира, напуква, чупи на две или повече части, също така да пада от каската. Промени ще има и при тъмните визьори, те ще трябва да осигурят само 35% пропускливост на светлина, за сравнение сега изискването е 50%.

Аксесоари

Всеки аксесоар за мото каска, ще подлежи на преглед и тест, за да се гарантира, че няма да има неблагоприятно въздействие върху функциите на каската и визьора, че шлемът заедно с аксесоарите ще отговаря на изискванията за ECE 22.06. Аксесоарите ще се тестват с и без каска, ще бъде обърнато внимание на абсорбирането на енергия, острите ръбове и нарушения в областта на зрителното поле.

Светлоотразителни стикери.

В комплектите на всяка  мото каска, ще бъдат добавяни светлоотразителни стикери.  Ще има налични инструкции, къде трябва да бъдат поставяни тези стикери, за да се осигури максимална видимост на моториста. Вече има производители, които правят това, но новият регламамент ще гарантира, че това ще стане стандарт за всяка една марка.

Предотвратяване на мозъчно нараняване.

За да се гарантира, че възможността за мозъчно нараняване е сведена до минимум, ще бъдат проведени нови тестове за измерване на ротационното ускорение и въздействие върху мозъка.

В заключение:

Този нов сертефикат, ЕСЕ 22.06, ще донесе, по-голяма сигурност и защита на моториста, но това неминуемо ще окаже влияние върху цената на шлемовете.