Изберете Категория
Моята кошница

Политика за защита на личните данни

“КАРМОЛ” ЕООД
гр. КОЙНАРЕ
ул. „Петър Динков “ № 17

МОЛ: Мартин Бетов
идент. № BG205773825

e-mail: info@carmall.bg

Сайтът www.carmall.bg предлага възможност за закупуване на представените продукти, като те се доставят директно до клиента на посочения от него адрес или до поискване от офис на куриерска компания Еконт.

Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите Общи условия за ползване от първоначално влизане в сайта до напускането му.

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В УЕБСАЙТА carmall.bg

(в съответствие с GDPR)

ВЪВЕДЕНИЕ

За КАРМОЛ ЕООД [дружеството зад сайта carmall.bg] поверителността на Вашата лична информация e висок приоритет. Тази политика ще Ви информира за това как ние се грижим за личните данни, които ни предоставяте чрез нашия уебсайт, какви права имате и как законодателството защитава тези права.

Тази политика е представена във формат, който Ви позволява лесно, чрез един клик, да достигнете до всяка от частите, изброени по-долу.

 1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС
 2. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС
 3. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА
 6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ
 7. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
 8. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
 9. ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА
 10. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

ЦЕЛТА НА ТАЗИ ПОЛИТИКА

Тази политика по защита на данните цели да Ви даде информация как КАРМОЛ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни чрез Вашата употреба на този сайт, включително данни, които ни предоставяте, когато се абонирате за нашия бюлетин, закупувате продукт или услуга, участвате в анкета или състезание.

Този уебсайт не е предназначен за употреба от деца и ние не събираме съзнателно данни, отнасящи се до деца.

АДМИНИСТРАТОР

КАРМОЛ ЕООД е администратор на лични данни и е отговорна за Вашите лични данни, предоставени ни чрез ползването на нашия сайт https://www.carmall.bg/.

Ние сме определили мениджър по защита на данните, който е компетентен и отговорен по въпросите на тази политика. Ако имате някакви въпроси относно тази политика или желаете да упражните някое от законовите си права, моля свържете се с мениджъра по сигурността на данните, използвайки информацията по-долу:

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Пълно име на юридическото лице: КАРМОЛ ЕООД, ЕИК BG205773825

Име на мениджъра по сигурността на данните: Мартин Бетов

Email адрес: info@carmall.bg

Пощенски адрес: 5986 гр. Койнаре ; ул. „Петър Динков“ № 17

Телефонен номер: +359877600065

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД).

ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА И ВАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА НИ УВЕДОМИТЕ ЗА ПРОМЕНИ В ДАННИТЕ ВИ

Тази политика беше последно актуализирана на 25.05.2018 г.

Данните, които имаме за Вас, трябва да са точни и актуални. Молим Ви да ни уведомявате, ако настъпят промени във Вашите данни.

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Този уебсайт може да съдържа линкове до уебсайтове и приложения на трети лица. Кликването върху тези линкове може да даде възможност на тези трети лица да съберат или споделят данни за Вас. Ние нямаме контрол върху тези уебсайтове и не сме отговорни за техните политки по защита на данните, затова Ви препоръчваме да се запознаете внимателно с техните политики. 

 1. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Лични данни/лична информация означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице може да бъде идентифицирано, но не включва анонимизирани данни.

Ние можем да събираме, използваме, съхраняваме и трансферираме различни видове лични данни, които сме обединили в следните категории:

 • Данни за Вашата самоличност: собствено име, презиме, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор.
 • Контактна информация:адрес за доставка, email адрес и телефонни номера.
 • Данни за покупката:информация за плащания, както и за продуктите и услугите, които сте закупили от нас.
 • Технически данни:IP адрес, данни за вход във Вашия потребителски профил, вид и версия на Вашия браузър, настройка за часова зона и местоположение, приставки на браузъра, операционна система.
 • Данни за Вашия профил:потребителски профил и парола, поръчки направени от Вас, Вашите интереси, предпочитания, коментари и отговори на анкети.
 • Данни за потреблението:информация за това как използвате нашия уебсайт, продуктите и услугите ни.
 • Маркетинг данни и данни за връзка с Вас:Вашите предпочитания към маркетинговите съобщения, които изпращаме, както и предпочитанията Ви относно метода за връзка с Вас.

Ние можем да събираме, използваме и споделяме ОБОБЩЕНИ ДАННИ: като например статистически или демографски данни за различни цели. Обобщените Данни могат да произлизат от Ваши лични данни, но не се считат за лични данни тъй като те не могат, директно или индиректно, да разкрият Вашата самоличност. Възможно е да обобщим данните за Вашето потребление, за да изчислим какъв е процентът потребители, посещаващи определена зона на уебсайта ни. Ако комбинираме или свържем Обобщени Данни с Ваши лични данни, чрез които директно или индиректно можете да бъдете идентифицирани, ние ще третираме комбинираните данни като лични данни и ще ги защитим съгласно тази политика.

Ние не събираме никакви СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ за Вас (това включва информация за Вашата раса или етнос, религиозни или философски вярвания, сексуален живот, сексуална ориентация, политически мнения, членство в синдикални организации, информация за Вашето здравословно състояние, генетични и биометрични аднни). Също така не събираме никаква информация относно наказателни присъди и нарушения.

АКО НЕ НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В случаите, когато трябва да съберем Ваши лични данни във връзка със сключването и/или изпълнението на договор за продажба на стока или предоставяне на услуга и Вие откажете да предоставите тази информация, е възможно да не сме в състояние да изпълним договора. В този случай може да се наложи да преустановим доставката на продукта или услугата, за което ще Ви уведомим без ненужно забавяне.

 1. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:

 • Директна комуникация:Вие ни предоставяте Вашата лична, контактна и финансова информация попълвайки формата на този уебсайт, или кореспондирайки с нас по телефон, email или друг начин. Това включва личните данни, които Вие предоставяте, когато:
  • Поръчвате стока или заявявате услуга;
  • Създавате потребителски профил на нашия уебсайт;
  • Абонирате се за услуга или публикации;
  • Избирате да получавате маркетинг информация
  • Участвате в състезание, промоция или анкета; или
  • Давате коментар или оценка за нашите услуги.
 • Автоматизирани технологии: Докато използвате уебсайта ни, ние можем да събираме технически данни за Вашето оборудване или поведение по автоматизиран начин. Ние събираме тези данни, използвайки различни технологии, включително “интернет бисквитки”.
 • Трети лица или обществено достъпни източници:възможно е да получим Ваши данни чрез различни трети лица и обществено достъпни източници, включително тези изброени по-долу:
  • Доставчици на аналитични услуги [Google]
  • Публично достъпни източници, които осигуряват достъп до Ваши данни (включително контактна информация) [Агенция по вписванията]
 1. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от закона. Най-често ще използваме Вашите данни в следните ситуации:

 • За да изпълним договора, който сме сключили с Вас, или който сме в процес на сключване;
 • Когато това е необходимо за защита на нашите легитимни интереси (или тези на трето лице) и Вашите интереси и основни права и свободи нямат приемущество над тези интереси;
 • За да спазим правно или регулаторно задължение.

Ние не разчитаме на съгласие като законова база за обработка на Вашите лични данни, освен когато Ви изпращаме маркетингови комуникации от трети страни по e-mail, телефон или sms. Вие имате право да оттеглите своето съгласие за получаване на маркетингови съобщения, като се свържете с нас на Email адрес: info@carmall.bg

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

В таблицата по-долу сме посочили целите, за които възнамеряваме да използваме Вашите лични данни, както и законовата база, която е приложима спрямо всяка цел. В случаите, когато сме посочили легитимните ни интереси като законова база, сме конкретизирали какви са тези интереси.

Моля, имайте предвид, че е възможно да обработваме личните Ви данни на повече от една законова база, в зависимост от конкретната цел на обработката. Моля свържете се с нас на Email адрес: info@carmall.bg, ако имате нужда от повече информация за законовата база, на която обработваме Вашите данни, ако сме описали повече от една база като приложима за конкретния вид обработка:

Цел/Дейност

Вид данни

Законова база за обработка

Регистрация като нов клиент

1. Самоличност

2. Контактна информация

Изпълнение на договора ни с Вас

За обработка и доставка на поръчка, включително:

· Управление на плащания

· Събиране на задължения към нас 

1. Самоличност

2. Контактна информация

3. Финансова информация

4. Информация за транзакцията

1. Изпълнение на договора ни с Вас

2. Защита на легитимния ни интерес (например да получим изпълнение на задължение, което имате към нас)

За управление на взаимоотношенията ни с Вас, което включва:

1. Да Ви уведомим за промени в общите ни условия или политиката по защита на данните

2. Да Ви помолим да оставите коментар или да попълните анкета

1. Самоличност

2. Контактна информация

3. Данни за Вашия профил

4. Маркетинг и комуникации

1. Изпълнение на договора ни с Вас

2. За спазване на законово задължение

3. Защита на легитимния ни интерес (например, за да поддържаме актуална отчетност и да анализираме как клиентите ни използват нашите продукти и услуги)

За администриране и защита на нашия бизнес и този уебсайт (включителнo анализ и хостинг на данни, и поддръжка на системите ни)

1. Самоличност

2. Контактна информация

3. Техническа информация

4. Данни за Вашето потребление

5. Данни за Вашия профил

1. Защита на легитимния ни интерес (например за доставка и администриране на IT услуги, мрежова сигурност, превенция на измами и при бизнес реорганизиране)

2. За спазване на законово задължение

ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ ОТ НАС

Възможно е да използваме Вашите данни (данни за Вашата самоличност, контактна информация, данни за потреблението и Вашия профил), за да разберем какви продукти и услуги биха били от интерес за за Вас.

Вие ще получавате маркетингови комуникации от нас, ако сте изискали информация от нас или сте поръчали стока или услуга от този сайт, предоставили сте Вашите данни при участие в състезание или регистрация за промоция и [във всеки от тези случаи] не сте се отписали от получаването на маркетингови съобщения.

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

Ние не предоставяме Вашите лични данни за маркетинг на трети лица.

ОТПИСВАНЕ

Вие можете да изискате от нас да спрем да Ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време, като влезете в профила си в нашия уебсайт и отметнете съответната опция ИЛИ като кликнете върху линк за отписване, достъпен от всяко от нашите маркетингови съобщения ИЛИ като се свържете с нас по всяко време на Email адрес: info@carmall.bg

Отписването Ви от маркетингови съобщения не означава, че ще преустановим обработката на личните Ви данни, които сте ни предоставили в контекста на покупка на стока или услуга, или друга транзакция.

ИНТЕРНЕТ БИСКВИТКИ

Вие можете да промените настройките на Вашия браузър, така че да отказва всички или някои интернет бисквитки, или пък да Ви уведомява всеки път, когато уебсайтовете, които посещавате, използват бисквитки. Възможно е определени секции от нашия уебсайт да станат недостъпни за Вас или да не функционират правилно, ако откажете достъпа на бисквитките, които ние използваме. 

ПРОМЯНА НА ЦЕЛИТЕ

Ние ще използваме Вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали [сключване и изпълнение на договори за продажба на стоки или услуги], освен когато направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и за друга цел и тази цел е съвместима с първоначалната цел.

Aко трябва да използваме личните Ви данни за цел, несъвместима с първоначалната, ще Ви уведомим своевременно и ще Ви обясним каква е законовата база, която ни позволява да ги използваме и за тази цел.

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Възможно е да споделим Вашите данни с категориите трети лица, описани по-долу, за целите, описани в Част 4 на тази политика:

 • Куриерски фирми, натоварени с доставката на поръчаните от Вас стоки [Еконт];
 • Национална Агенция за Приходите, регулатори и други институции, установени в Република България, които изискват от нас да им предоставяме определена информация;
 • Трети лица, на които можем да изберем да продадем или прехвърлим част от нашия бизнес или активи.

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на Вашите лични данни и да ги обработват в съответствие със законодателството. Ние не позволяваме на трети лица да използват Вашите данни за техните собствени цели, а само за конкретни цели и съгласно нашите изисквания.

 1. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

Ние не извършваме трансфер на Ваши лични данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП).

 1. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайната загуба, употреба, неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите данни. Също така ние сме ограничили достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп, за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Те ще обработват Вашите данни само съгласно нашите инструкции. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.

Ние сме въвели процедури за справяне с евентуални нарушения на сигурността на данните и ще Ви уведомим, както и компетентния регулатор, за всяко такова нарушение, при наличието на законово задължение за уведомяване.

 1. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

За колко дълго ще съхраняваме Вашите данни?

Ние ще съхраняваме Вашите данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително, за да спазим нашите законови задължения.

За да опредeлим подходящия период на съхранение, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на данните, потенциалния риск от вреди в случай на неоторизирана употреба или предоставяне, целите на обработката и това дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания за съхранение на данните.

По закон сме длъжни да съхраняваме някои основни данни за клиентите си (като например имена, информация за контакт, финансова информация и информация за извършени транзакции) за период от десет години.

 1. ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА

Законодателството по защита на данните Ви дава определени права, упражняването на които е напълно безплатно и лесно за Вас, включително:

 • Право на достъп до личните Ви данни
 • Право да поискате корекция на личните Ви данни
 • Право да поискате изтриване на личните Ви данни
 • Право да възразите срещу обработката на данните Ви
 • Право да поискате ограничаване на обработката на данните Ви
 • Право да пренесете данните си до трето лице
 • Право да оттеглите своето съгласие за обработка на данните Ви
 • Право на жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни

Ако желаете да упражните някое от правата, изброени по-горе, моля Свържете се с нас на Email адрес: info@carmall.bg

Ние няма да изискваме заплащане на такса, за да Ви предоставим достъп до данните Ви. Възможно е обаче да начислим такава такса, в разумен размер, или да откажем да изпълним искането Ви, ако Вашето искане е неоснователно, повтарящо се или прекомерно.

При получаване на искане за упражняване на някое от правата Ви е възможно да ни е необходима допълнителна информация от Вас, с която да потвърдим Вашата самоличност, за да се уверим, че имате право на достъп до данните (или да упражните някое от другите права). Това е мярка за сигурност, която цели да гарантира, че лични данни не се предоставят на лица, които нямат право да я получат.

Ние се стремим да отговорим на всички легитимни искания в срок от един месец. Възможно е да ни отнеме повече от един месец да отговорим на искането Ви, ако то е особено сложно или ако сме получили многобройни искания от Вас. В този случай, ще Ви уведомим своевременно и ще Ви информираме регулярно за всяко развитие.

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПРИЯТНО ПАЗАРУВАНЕ НА НАШИЯ САЙТ!

ЕКИПЪТ на carmall.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1 Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „ КАРМОЛЕООД предоставя продукти, наричани по-долу за краткост „стоки”, на Потребителите/Клиентите си посредством интернет магазина www.carmall.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, Потребителят/Клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

1.2. Идентифицирането на Потребителя/Клиента се извършва чрез съхранение в лог-файлове на сървъра на www.carmall.bg, съхранение на IP адреса на Потребителя/Клиента.

1.3. Поръчка се изпълнява след натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ” в сайта, през формата за бърза поръчка или при направена заявка по телефон. След като избере един от трите начина, Потребителят се съгласява да закупи стоките, които е заявил. Това действие има правно обвързваща сила. Договорът се счита за сключен.

1.4. „ КАРМОЛЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка, в случай че стоките са недостъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица „ КАРМОЛЕООД уведомява Потребителя/Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочен телефонен номер.

1.5. Договорният език е български, а плащанията се извършват в български лева с добавен ДДС.

 1. ДОСТАВКА

2.1. След предаване на стоката на куриер „ КАРМОЛЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху Потребителя/Клиента. „ КАРМОЛЕООД не носи отговорност за закъснение, в случай че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

2.2. Веднага след доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя/Клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „ КАРМОЛЕООД. В случай че бъде установено наличие на щети, които са получени при транспортирането на стоката, „ КАРМОЛЕООД не носи отговорност за повреждането й. В случаите, когато „ КАРМОЛЕООД потвърди поръчката и посочи конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, „ КАРМОЛЕООД не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

2.2.1. При предаване на стоката Потребителят/Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема стоката при доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „ КАРМОЛЕООД се освобождава от задължението си да остави заявената за покупка стока.

2.3. Поръчки се обработват в следното работно време: oт понеделник до петък от 08:00 до 17:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч. от понеделник до четвъртък, се обработват на следващата сутрин след 08:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч. в петък, се обработват в понеделник след 08:00ч.

2.4 Срок за изпълнение на поръчката – от 1 до 3 работни дни

2.5 Доставки не се извършват в Неделя и официални празници. В събота доставките се извършват до обяд (13:00 ч.)

III. ЦЕНИ

3.1. „ КАРМОЛЕООД ползва услуга Наложен платеж, чрез Пощенски паричен превод като основен метод за плащане.

3.2. Законово основание за услугата е Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“. Съгласно текста в наредбата един от вариантите, който освобождава „КАРМОЛЕООД от задължението да издава Фискална касова бележка, е плащането на закупените стоки да се извършва чрез Пощенски паричен превод. Тази услуга трябва да бъде извършена от лицензиран пощенски оператор, какъвто е Еконт. Самата услуга Наложен платеж чрез Пощенски паричен превод не налага допълнителни усилия от страна на „КАРМОЛЕООД или неговия Потребител/Клиент.

3.3. За направеното от Клиента плащане, Еконт издава разписка за пощенски превод на стойността на дължимия наложен платеж. Тази разписка е законово признат документ, освобождаващ търговеца от задължението да издава касова бележка.

3.4 Цените, посочени на сайта, не включват транспортни разходи. Транспортът в рамките на Република България се извършва от куриерска компания Еконт. Цената, която Потребителят/Клиентът дължи за транспорт е в зависимост от броя и килограмите на направената поръчка.

 1. РЕКЛАМАЦИИ

4.1 При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиентът има право да предяви рекламация в срок 7 работни дни от доставката й.

4.2. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена, клиентът следва да приложи стоката в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката – касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.

4.3. В случай, че претенцията е основателна, клиентът може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията – чрез замяна на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка, ако замяната е невъзможна.

4.4. Клиентът няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако „КАРМОЛЕООД се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някой от горните два начина.

4.5. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т.4.3.

4.6. Съгласно чл. 55, ал. 1 от “Закон за защита на потребителите“ (ЗЗП), Потребителят/Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока в срок на 14 дни от датата на получаване на стоката, като Потребителят/Клиентът ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИ РАЗХОДИТЕ по доставката за връщане на Стоката. В този случай „КАРМОЛЕООД е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми на Стоката не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят/Клиентът е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от Закона за защита на потребителите. Сумите се възстановяват по банкова сметка на клиента.

4.7. Потребителят/Клиентът е длъжен да съхранява получените от „КАРМОЛЕООД Стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от “Закон за защита на потребителите“. За да бъдат върнати обратно закупените Стоки задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Стоките трябва да отговарят на вида, в който са получени от Потребителят/Клиентът. На връщане и отказ не подлежат Стоки, които не отговарят на тези условия съгласно “Закон за защита на потребителите“.

4.8. „КАРМОЛЕООД има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

4.9. При връщане или подмяна на закупена Стока транспортните разходи са за сметка на Потребителят/Клиентът и не се възстановяват.

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ, РЕКЛАМАЦИИ И ЗАМЯНА, ПОПЪЛНИ ТУК

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

5.1. Потребителят/Kлиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки в електронния магазин на www.carmall.bg

5.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

5.3. Потребителят/Kлиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявения начин на страницата www.carmall.bg

5.4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на „КАРМОЛЕООД, се задължава при ползване на услугите:
да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и права на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
да не нарушава чужди имуществени или неимуществени интереси, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правата на морала и на добрите нрави и Интернет етиката при ползването на Интернет магазина www.carmall.bg
 да уведомява незабавно „КАРМОЛЕООД за всеки случай на извършено и открито нарушение при използване на предоставяните услуги;да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;да не извършва злоумишлени действия;да обезщети „КАРМОЛЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали и информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката;

5.4.1. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

6.1. „КАРМОЛEООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра www.carmall.bg

6.2. „КАРМОЛЕООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „КАРМОЛЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. „КАРМОЛЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщенията, материали или информация, пренасяни, използвани,записвани или станали достъпни чрез www.carmall.bg

6.2.1. „КАРМОЛЕООД след получаване на плащането се задължава да прехвърли на Потребителя/Клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен.

6.3. „КАРМОЛЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите „КАРМОЛЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „КАРМОЛЕООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

6.4. Информацията за потребителите може да бъде използвана от „КАРМОЛЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на посочения e-mail адрес. „КАРМОЛЕООД събира информацията за подобряване на предлаганите услуги. Всички цели, за които „КАРМОЛЕООД ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове и добрите нрави.

6.5„КАРМОЛЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „КАРМОЛЕООД не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – включително случаи на случайни събития и проблеми в глобалната мрежа на Интернет.

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. „КАРМОЛЕООД гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъда използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия.

КАРМОЛЕООД защитава личните данни на Потребителя/Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия „КАРМОЛЕООД може да използва личните данни на клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

За да сме уверени, че правим всичко възможно за осигуряване на прозрачност относно начина, по който използваме и Ви предоставяме контрол върху Вашата информация, ние актуализирахме нашата Политика за защита на личните данни, която публикувахме на сайта ни.

Актуализираната Политика за защита на личните данни Ви информира как обработваме Вашите лични данни, какви са Вашите права и как можете да ги упражнявате. Актуализираната Политика за защитните данни влиза в сила от 25 май 2018 г. и има за цел прилагане на изискванията на новия европейски Общ регламент относно защитата на данните („GDPR“).

Преди да осъществите покупка от сайта на „КАРМОЛЕООД, трябва да потвърдите съгласието си за обработка на личните Ви данни през бутона “Информирано съгласие за обработка на лични данни”.

От бутон “Управление на личните данни” може да изберете една от следните опции:

– оттегляне на съгласие за обработка на лични данни;

– искане за достъп до лични данни;

– искане за корекция на лични данни;

– искане за изтриване на лични данни;

– искане за ограничаване обработката на лични данни;

– искане за пренос на лични данни до трето лице;

– възражение срещу обработката на лични данни.

7.1.1 „КАРМОЛЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изрично писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация „КАРМОЛЕООД е длъжна да предостави информацията на силата на закона.

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „КАРМОЛЕООД, която има право и да променя характеристиките на предоставените услуги и настоящите Общи условия и на основания промени в законодателството„КАРМОЛЕООД се задължава да уведоми потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В даден срок, ако потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че потребителят заяви в даден срок, че не е съгласен с промените, то „КАРМОЛЕООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на потребителя.

 1. ТЕРМИНОЛОГИЯ

9.1. Под „Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.carmall.bg на своя компютър.

9.2. Под „Поръчка” се разбира избраните стоки и всички атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Клиента/Потребителя.

9.3. Интернет магазина www.carmall.bg е собственост на „КАРМОЛЕООД.

9.4. Всички спорове межди страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разглеждани от компетентния български съд.